Bilimsel Hazırlık Programına Kabul Edilen Yüksek Lisans Aday Öğrencileri

Akademik özgeçmişleri genelde Yüksek Lisans programına kabul edilme koşullarını karşılayan, ancak müracaat ettikleri alan için yeterli olmayan öğrenciler bilimsel hazırlık programına kabul edilebilirler. Bu tür öğrenciler genelde herhangi bir alanda 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış, ancak yüksek lisans için yeni bir alan seçen öğrencilerdir.

Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans aday öğrencileri Fen Bilimleri Enstitüsünün kayıtlı öğrencisi olma konumunda olup, Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine tabidirler. Aday konumundan Yüksek Lisans öğrencisi konumuna geçebilmeleri için kendilerine ön-koşul olarak belirlenen derslerden başarılı olmak zorundadırlar.