Doktora Programı Başvuruları

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR VE ÖNEMLİ TARİHLER NELERDİR?

GÜZ

28.06- 14.07.2017 (I. Devre) ve 07- 23.08.2017  (II. Devre) Güz 2017 (2017-2018/I) dönemi için lisansüstü başvuru tarihleri

18.07.2017 (I. Devre) ve 29.08. 2017  (II. Devre) Lisansüstü başvurularının Enstitü tarafından EABD Başkanlıklarına iletilmesi için son gün

20.07.2017 (I. Devre) ve 05.09.2017 (II. Devre) 10:30 Yüksek Lisans Programları Mülakatları (EABD Başkanlıkları)

19.07.2017 (I. Devre) ve 06.09.2017 (II. Devre) 10:30 Doktora  Programları Mülakatları (EABD Başkanlıkları)

21.07.2017 (I. Devre) ve 06.09. 2017 (II. Devre) Lisansüstü kabul/red sonuçlarının; EABD Başkanlıklarınca aday öğrencilere bildirilerek, sonuçların Enstitüye iletilmesi için son gün

24.07.2017 (I. Devre) - 07.09.2017 (II. Devre)    Enstitünün; yüksek lisans kabul/red sonuçlarını evrakları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne teslimi için son gün

17.07.2017 (I. Devre) ve 06.09.2017 (II. Devre) 09:30 Lisansüstü Programları için Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (Hazırlık Okulu)

19.07.2017 (I. Devre) ve 11.09.2017 (II. Devre) İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı

25- 28.07.2017 (I. Devre) ve  08.09.2017 (II. Devre) Kesin kayıt için gerekli evrakların Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslimi (Kesin kayıt için gerekli evraklar süresi aşılmaksızın eksiksiz bir şekilde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Ayrıca başvuru sırasında fotokopileri verilen tüm evrakların asılları ya da aslı gibi onaylı kopyaları da teslim edilmelidir).

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Askerlik durum belgesi
 2. İkametgah ilmuhaberi
 3. Nüfus cüzdanı örneği
 4. 4 adet fotoğraf

11-13.09.2017  (I. Devre ve II. Devre) Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları:

 1. Lisansüstü danışmanlarla görüşme,
 2. Öğrenim ücretini ödeme,
 3. Saptanan öğrenim ücretinin yatırılarak http://sis.atilim.edu.tr/ adresinden ders seçiminin yapılması,
 4. Ders kayıt işlemlerinin tamamlanması; seçilen derslerin danışmana onaylatılarak ders kayıt formunun öğrenci ve danışman tarafından imzalanması.

 

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER*

 1. Başvuru Formu doldurulmalıdır.
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Lisans ve Yüksek Lisans birlikte) aslı ya da onaylı fotokopisi (Türkiye dışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir).
 3. Not Döküm Belgelerinin (Lisans ve Yüksek Lisans) aslı.
 4. En az üç adet, kapalı zarf içinde referans mektubu,
 5. Başvuru yapan aday tarafından yazılmış ve imzalanmış niyet mektubu,
 6. Özgeçmiş ve (varsa) yayınlarının listesi,
 7. İngilizce Yeterlik belgesi (YDS, TOEFL veya eşdeğer sınav),
 8. ALES (veya eşdeğer sınav) sonuç belgesi,
 9. Başvuru Ücreti Dekontu (Başvuru Ücreti 100 TL’dir.)

Minimum ALES ve GRE Puanları:

ALES Sayısal Standard Puan: 60 (Yüksek Lisans Diploması ile başvuranlar için)

ALES Sayısal Standard Puan: 80 (Lisans Diploması ile başvuranlar için)

GRE (Quantitative) Puan: 650

Bu puanların alındığı sınavlar başvuru tarihinden en fazla üç (3) yıl önce yapılmış olmalıdır.

İngilizce Seviye Yeterlik sınırları aşağıda verilmiştir:


Sınav Türü                                                     Minimum Puan   

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ( YÖKDİL)          80  (Geçerlik süresi 5 yıldır.)

TOEFL(IBT)                                                                            85, Kompozisyon en az 20  (Geçerlik süresi 2 yıldır.) 

CPE                                                                                        B/A

CAE                                                                                        B/A

PTE Akademik                                                                        70/90

IELTS (Her bölümden en az 5,5)                                                7

 

DOKTORA EĞİTİM ÜCRETLERİ

(Mimarlık Doktora Programı eğitim ücretleri için program sayfasını ziyaret ediniz.)

Doktora 54.000 ₺
   
1.dönem 15.000 ₺
2.dönem 13.000 ₺
3.dönem 13.000 ₺
4.dönem 13.000 ₺
Uzatma Ücreti dönemlik( Program ücretinin %15'ini) 8.100 ₺
Program ücreti yüksek lisanstan sonra başlayan öğrenciler için 8 dönem,
lisanstan sonra başlayanlar öğrenciler  için 10 dönemi kapsar.  
Bilimsel hazırlık,özel öğrencilik,izinli sayılma,kayıt yenilememe,devamsızlık vb.durumlar 
bu süreye dahildir.    
Bu süre içerisinde programı tamamlayamayan öğrenciler takip eden her dönem için
program ücretinin %15'ini öder.    
Süresinden önce programı tamamlayan,bir kısım derslerden muafiyet hakkı elde eden öğrenciler
program ücretinin tamamını öderler.    

Başvuru ücreti yatırılabilecek banka şubesi ve hesap numarası aşağıda verilmektedir;

 

TL Hesabı

Dolar Hesabı

Banka

DenizbankBaşkentKurumsal Şubesi-3010

HesapNumarası

280 3832-368

280 3832-369

IBAN

TR420013400000280383200080

TR150013400000280383200081

* Başvurularda belgelerin tamamı teslim edilmelidir.

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU EVRAKLARININ TESLİM ADRESİ

T.C. Atılım Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik Fakültesi C Binası 3. Kat No: 311

Kızılcaşar Köyü, İncek

06836 Ankara /Türkiye

Telefon: 0 312 586 87 00/0 312 586 87 01

Faks: 0 312 586 80 91

e-posta: fbe@atilim.edu.tr

 

DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU SONUÇLARININ ÖĞRENİLMESİ

Başvuru sonuçları (kabul/red) belirtilen süre içerisinde EABD Başkanlıkları tarafından açıklanacaktır.