Doktora Programı Başvuruları

Lisansüstü programlarımızdaki burs olanakları için aşağıdaki yönergeye bakınız.

http://fbe.atilim.edu.tr/lisansustu-burs-yonergesi

 

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR VE ÖNEMLİ TARİHLER NELERDİR?

BAHAR

18.12.2017 - 04.01. 2018  (2017-2018/ II) dönemi için lisansüstü başvuru tarihleri

12.01.2018 Lisansüstü başvuruların Enstitü tarafından EABD Başkanlıklarına iletilmesi için son gün

16.01.2018 10:30 Yüksek Lisans Programları Mülakatları (EABD Başkanlıkları)

15.01.2018 Doktora  Programları Mülakatları (EABD Başkanlıkları)

17.01.2018 Lisansüstü kabul/red sonuçlarının; EABD Başkanlıklarınca aday öğrencilere bildirilerek, sonuçların Enstitüye iletilmesi için son gün

19.01.2018 Enstitünün; yüksek lisans kabul/red sonuçlarını evrakları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne teslimi için son gün

22.01.2018 10:00 Lisansüstü Programları için Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (Yüksek Lisans İçin) (Hazırlık Okulu)

25.01.2018 İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı

22-23.01.2018 Kesin kayıt için gerekli evrakların ve öğretim ücretinin ödenerek dekontun Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslimi (Kesin kayıt için gerekli evraklar süresi aşılmaksızın eksiksiz bir şekilde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Ayrıca başvuru sırasında fotokopileri verilen tüm evrakların asılları ya da aslı gibi onaylı kopyaları da teslim edilmelidir).

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Askerlik durum belgesi
 2. İkametgah ilmuhaberi
 3. Nüfus cüzdanı örneği
 4. 4 adet fotoğraf

24-26.01.2018  Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları:

 1. Lisansüstü danışmanlarla görüşme,
 2. Saptanan öğrenim ücretinin yatırılarak http://atacs.atilim.edu.tr adresinden ders seçiminin yapılması,
 3. Ders kayıt işlemlerinin tamamlanması; seçilen derslerin danışmana onaylatılması

 

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER*

 1. Başvuru Formu doldurulmalıdır.
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Lisans ve Yüksek Lisans birlikte) aslı ya da onaylı fotokopisi (Türkiye dışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir).
 3. Not Döküm Belgelerinin (Lisans ve Yüksek Lisans) aslı.
 4. En az üç adet, kapalı zarf içinde referans mektubu,
 5. Başvuru yapan aday tarafından yazılmış ve imzalanmış niyet mektubu,
 6. Özgeçmiş ve (varsa) yayınlarının listesi,
 7. İngilizce Yeterlik belgesi (YDS, TOEFL veya eşdeğer sınav),
 8. ALES (veya eşdeğer sınav) sonuç belgesi,
 9. Başvuru Ücreti Dekontu (Başvuru Ücreti 100 TL’dir.)

Minimum ALES ve GRE Puanları:

ALES Sayısal Standard Puan: 60 (Yüksek Lisans Diploması ile başvuranlar için)

ALES Sayısal Standard Puan: 80 (Lisans Diploması ile başvuranlar için)

GRE (Quantitative) Puan: 650

Bu puanların alındığı sınavlar başvuru tarihinden en fazla üç (3) yıl önce yapılmış olmalıdır.

İngilizce Seviye Yeterlik sınırları aşağıda verilmiştir:


Sınav Türü                                                     Minimum Puan   

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ( YÖKDİL)          75  (Geçerlik süresi 5 yıldır.)

TOEFL(IBT)                                                                            79, Kompozisyon en az 20  (Geçerlik süresi 2 yıldır.) 

CPE                                                                                        C

CAE                                                                                        B

PTE Akademik                                                                        65/90

IELTS (Her bölümden en az 5,5)                                                6,5

 

DOKTORA PROGRAMLARI EĞİTİM ÜCRETLERİ (T.C. UYRUKLU)

(Başarılı adaylarımız için burs olanaklarımız mevcuttur)

(Mimarlık Doktora Programı eğitim ücretleri için program sayfasını ziyaret ediniz.)

Doktora 54.000 ₺
   
1.dönem 15.000 ₺
2.dönem 13.000 ₺
3.dönem 13.000 ₺
4.dönem 13.000 ₺
Uzatma Ücreti dönemlik( Program ücretinin %15'ini) 8.100 ₺
Program ücreti yüksek lisanstan sonra başlayan öğrenciler için 8 dönem,
lisanstan sonra başlayanlar öğrenciler  için 10 dönemi kapsar.  
Bilimsel hazırlık,özel öğrencilik,izinli sayılma,kayıt yenilememe,devamsızlık vb.durumlar 
bu süreye dahildir.    
Bu süre içerisinde programı tamamlayamayan öğrenciler takip eden her dönem için
program ücretinin %15'ini öder.    
Süresinden önce programı tamamlayan,bir kısım derslerden muafiyet hakkı elde eden öğrenciler
program ücretinin tamamını öderler.    

Başvuru ücreti yatırılabilecek banka şubesi ve hesap numarası aşağıda verilmektedir;

 

  TL Hesabı DolarHesabı
Banka DenizbankAnkara Ticari Şubesi-3700
HesapNumarası 280 3832-444 280 3832-445
IBAN TR420013400000280383200080 TR150013400000280383200081
Not : Öğretim ücreti ödemelerinde öğrenci ad soyad ,T.C kimlik no ve öğrenci numarasının belirtilmesi zorunlu olup, karışıklığa sebebiyet vermemesi amacı ile öğrenci ad soyad bilgisi dışında (gönderene ait firma adı,anne,baba,kardeş adı v.s.gibi) ad belirtilmemesi için gereğini önemle rica ederiz.


DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU EVRAKLARININ TESLİM ADRESİ* Başvurularda belgelerin tamamı teslim edilmelidir.

T.C. Atılım Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik Fakültesi C Binası 3. Kat No: 311

Kızılcaşar Köyü, İncek

06836 Ankara /Türkiye

Telefon: 0 312 586 87 00/0 312 586 87 01

Faks: 0 312 586 80 91

e-posta: fbe@atilim.edu.tr

 

DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU SONUÇLARININ ÖĞRENİLMESİ

Başvuru sonuçları (kabul/red) belirtilen süre içerisinde EABD Başkanlıkları tarafından açıklanacaktır.