Doktora Programı Başvuruları

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR VE ÖNEMLİ TARİHLER NELERDİR?

BAHAR

02-23.01. 2017 İlkbahar 2017 (2016-2017/ II) dönemi için doktora başvuru tarihleri

27.01.2017 İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı

27.01.2017 Doktora başvurularının Enstitü tarafından EABD Başkanlıklarına iletilmesi için son gün

31.01.2017 10:30 Doktora Programları Mülakatları (EABD Başkanlıkları)

01.02.2017 Doktora kabul/red sonuçlarının; EABD Başkanlıklarınca aday öğrencilere bildirilerek, sonuçların Enstitüye iletilmesi için son gün

03.02.2017 Enstitünün; yüksek lisans kabul/red sonuçlarını evrakları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne teslimi için son gün

06-08.02.2017 Kesin kayıt için gerekli evrakların Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslimi (Kesin kayıt için gerekli evraklar süresi aşılmaksızın eksiksiz bir şekilde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Ayrıca başvuru sırasında fotokopileri verilen tüm evrakların asılları ya da aslı gibi onaylı kopyaları da teslim edilmelidir).

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Askerlik durum belgesi
 2. İkametgah ilmuhaberi (Muhtarlıklardan temin edilecektir)
 3. Nüfus cüzdanı örneği (Muhtarlıklardan temin edilecektir)
 4. 4 adet fotoğraf

08-10.02.2017

Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları:

Doktora Programları danışmanlarıyla görüşme,

Öğrenim ücretini ödeme,

Saptanan öğrenim ücretinin yatırılarak http://sis.atilim.edu.tr/ adresinden ders seçiminin yapılması,

Ders kayıt işlemlerinin tamamlanması; seçilen derslerin danışmana onaylatılarak ders kayıt formunun öğrenci ve danışman tarafından imzalanması. 

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER*

 1. Başvuru Formu doldurulmalıdır.
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Lisans ve Yüksek Lisans birlikte) aslı ya da onaylı fotokopisi (Türkiye dışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir).
 3. Not Döküm Belgelerinin (Lisans ve Yüksek Lisans) aslı.
 4. En az üç adet, kapalı zarf içinde referans mektubu,
 5. Başvuru yapan aday tarafından yazılmış ve imzalanmış niyet mektubu,
 6. Özgeçmiş ve (varsa) yayınlarının listesi,
 7. İngilizce Yeterlik belgesi (YDS, TOEFL veya eşdeğer sınav),
 8. ALES (veya eşdeğer sınav) sonuç belgesi,
 9. Başvuru Ücreti Dekontu (Başvuru Ücreti 100 TL’dir.)

Başvuru ücreti yatırılabilecek banka şubesi ve hesap numarası aşağıda verilmektedir;

 

TL Hesabı

Dolar Hesabı

Banka

DenizbankBaşkentKurumsal Şubesi-3010

HesapNumarası

280 3832-368

280 3832-369

IBAN

TR420013400000280383200080

TR150013400000280383200081

* Başvurularda belgelerin tamamı teslim edilmelidir.

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU EVRAKLARININ TESLİM ADRESİ

T.C. Atılım Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik Fakültesi C Binası 3. Kat No: 311

Kızılcaşar Köyü, İncek

06836 Ankara /Türkiye

Telefon: 0 312 586 87 00/0 312 586 87 01

Faks: 0 312 586 80 91

e-posta: fbe@atilim.edu.tr

 

DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU SONUÇLARININ ÖĞRENİLMESİ

Başvuru sonuçları (kabul/red) belirtilen süre içerisinde EABD Başkanlıkları tarafından açıklanacaktır.