2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Kayıtları

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi lisansüstü programlarımıza yeni kayıt olacak öğrenciler için aşağıdaki işlemler 24- 26 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

  1. Öğretim ücreti ödemesi
  2. Kesin kayıt için gerekli evrakların öğretim ücreti dekontu ile birliklte Öğrenci İşleri Müd. teslimi ve öğrenci numarası alımı
  3. Lisansüstü danışmanla ile görüşme ve http://atacs.atilim.edu.tr/login/Welcome?ReturnUrl=%2f adresinden ders kaydı yapılması.