Enstitü Müdürünün Mesajı

Fen Bilimleri Enstitüsü 17 Temmuz 1997 yılında  kurulmuş olup 2001-2002 akademik yılı bahar döneminde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans programının eğitime başlamasıyla faaliyete geçmiştir.

Araştırmaya yönelik bir üniversite olma yolunda son yıllarda önemli adımlar atan Atılım Üniversitesi'nin bu girişimlerine paralel olarak Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans eğitimi veren bölümlerin sayısı bugün 13'e ulaşmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde halen; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları (Türkçe) , Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi, Matematik, Kimya Mühendisliği ve  Uygulamalı Kimya Yüksek Lisans ve Uygulamalı Fizik Yüksek Lisans programları sürdürülmektedir. Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları programı hariç diğer programlarda eğitim İngilizce olarak yürütülmektedir.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde beş doktora programı vardır. Atılım Üniversitesi’nde ilk olarak  Şubat- 2007 tarihinde MODES (Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı) başlatılmıştır. Disiplinlerarası ve çok disiplinli yapıda tasarlanmış olan  MODES (Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı)  Doktora programı, uluslararası düzeyde çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişimin paralelinde, Türkiye'nin sahip olduğu nitelikli insan gücünü bilim ve teknoloji üretimine yönlendirmek ve bu çalışmalar için uygun ortamı sağlamak amacı ile geliştirilen tamamen özgün nitelikli bir programdır. Diğer taraftan mimarlık temel alanını kapsayan Mimarlık Bütünleşik Doktora Programı 2012-13 akademik yılı başında eğitime başlamıştır. Bu program öğrencilere, alanın kurumsal, tarihsel ve kuramsal boyutlarını ve mimarlığın temel konularını içeren bir çekirdek ders listesinden başlayarak; Mimari Tasarım, Yapı Bilimleri, Koruma ve Restorasyon olmak üç ayrı odak alanı üzerinde yoğunlaşma imkanı tanımaktadır.  Yazılım Mühendisliği Doktora Programı 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Döneminde açılmıştır. Yazılım Mühendisliğinin amacı kullanılan yazılımların gereksinimlere uygun, yüksek kalitede, güvenilir, performansı yüksek, kullanımı, işletimi, desteği kolay, diğer sistemler ile bütünleşik olarak çalışabilen ve son kullanıcıya hitap edecek şekilde tasarlanması ve geliştirilmesidir. Bu bağlamda, doktora programı yazılım mühendisliği alanında modern toplumların gereksinim duydukları karmaşık yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve analizi ile ilgili akademik çalışmalar konusuna odaklanmıştır. 2015-2016 Akademik Yılı Güz döneminde Kimya Doktora Programı; 2016 – 2017 Akademik Yılı Güz Döneminde ise Makine Mühendisliği Doktora Programı eğitime başlamıştır. Kimya Doktora Programı hariç diğer 4 doktora programı lisans sonrası bütünleşik olarak da öğrenci kabul etmekte olup, Mimarlık doktora programı hariç eğitim dili İngilizcedir.