Kredisiz Dersleri Notlandırılması

A- Yüksek Lisans Programlarında Yer Alan Kredisiz Dersler;

1. Tezli Programlar:

            “589 Graduation Seminar” Dersinin Notlandırılması:

            Öğrencinin “yeterli” görülmesi halinde “S”, “yetersiz” görülmesi halinde “U” notu ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur. “U” notunu alan öğrenci bir sonraki dönem bu dersi tekrar almak zorundadır.

“598 Special Studies on Thesis Subject” Dersinin Notlandırılması:

             Öğrencinin “yeterli” görülmesi halinde “S”, “yetersiz” görülmesi halinde “U” notu ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur. “U” notunu alan öğrenci bir sonraki dönem bu dersi tekrar almak zorundadır.

 

             “599-1 Thesis-1” Dersinin Notlandırılması:

            Öğrencinin “yeterli” görülmesi halinde “S”, “yetersiz” görülmesi halinde “U” notu ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur. “U” notunu alan öğrenci bir sonraki dönem bu dersi tekrar almak zorundadır.

 

             “599-2 Thesis-2” Dersinin Notlandırılması:

            Öğrencinin “yeterli” görülmesi halinde “S”, “yetersiz” görülmesi halinde “U” notu ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur. “U” notunu alan öğrenci bir sonraki dönem bu dersi tekrar almak zorundadır.

 

             “599-3 Thesis-3” Dersinin Notlandırılması:

            Tez çalışmalarını başarıyla sürdürerek dördüncü veya beşinci dönem sonunda jüriye girmeyerek ek süre talep edecek olan öğrenciye “P” (Gelişmekte olan) notu  ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur. “P” notunu alan öğrenci bir sonraki dönem bu dersi tekrar almak zorundadır.

 

          Öğrencinin jüriye girmesi durumunda ise; “başarılı” görülmesi halinde “S”, “başarısız” görülmesi halinde “U”, jürinin öğrenciye “düzeltme” vermesi halinde de “P” notu ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur.

 

2. Tezsiz Programlar:

            “500 Graduation Project ” Dersinin Notlandırılması:

            Öğrencinin “yeterli” görülmesi halinde “S”, “yetersiz” görülmesi halinde “U” notu ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur. “U” notunu alan öğrenci bir sonraki dönem bu dersi tekrar almak zorundadır.

 

3. Lisans Dersi Alınması Halinde Alınan Dersler:

“580 Special Studies-1” ve “581 Special Studies-2” Derslerinin Notlandırılması:

             Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerince yüksek lisans öğrencileri, eğitimleri süresince lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla “Lisans Dersi Alma Başvuru Formu (Form-6)” ile lisans dersi alıp ders yüküne ve yüksek lisans kredisine saydırabilirler. Ancak lisans derslerinin “ECTS” kredilerinin yüksek lisans derslerinin “ECTS” kredilerinden az olması nedeniyle; yüksek lisans öğrencileri eğitimleri süresince aldıkları ilk lisans dersi için “580 Special Studies-1”dersine, ikinci lisans dersi için ise “581 Special Studies-2”dersine, “ECTS” kredi açıklarını tamamlamak üzere kayıt yaptırmak zorundadırlar. Öğrenciler lisans dersi aldıkları takdirde kaçıncı kez lisans dersi aldıkları dikkate alınarak 580 veya 581 dersi, lisans dersi aldıkları öğretim elemanı adına açılacaktır. Açılan dersin notu ise öğrencinin lisans dersinden aldığı not; “CC” ve üzeri ise “S”(Yeterli), “CC”’nin altında ise “U” (yetersiz) notu olarak lisans dersini veren öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunacaktır.

 

 

B- Doktora Programlarında Yer Alan Kredisiz Dersler;

       

            “690 Qualification” Dersinin Notlandırılması:

            Öğrencinin “yeterli” görülmesi halinde “S”, “yetersiz” görülmesi halinde “U” notu ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur. “U” notunu alan öğrenci bir sonraki dönem bu dersi tekrar almak zorundadır.

         

            “691 Thesis Proposal” Dersinin Notlandırılması:

            Öğrencinin “yeterli” görülmesi halinde “S”, “yetersiz” görülmesi halinde “U” notu ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur. “U” notunu alan öğrenci bir sonraki dönem bu dersi tekrar almak zorundadır.

 

            “692 Thesis I” Dersinin Notlandırılması:

Öğrencinin “yeterli” görülmesi halinde “S”, “yetersiz” görülmesi halinde “U” notu ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur. “U” notunu alan öğrenci bir sonraki dönem bu dersi tekrar almak zorundadır.

 

            “693 Thesis II” Dersinin Notlandırılması:

Öğrencinin “yeterli” görülmesi halinde “S”, “yetersiz” görülmesi halinde “U” notu ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur. “U” notunu alan öğrenci bir sonraki dönem bu dersi tekrar almak zorundadır.

 

            “694 Thesis III” Dersinin Notlandırılması:

            Öğrencinin “yeterli” görülmesi halinde “S”, “yetersiz” görülmesi halinde “U”, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmesi ve bir sonraki dönem jüriye girmeyerek ek süre talep etmesi  halinde ise  “P” (Gelişmekte olan) notu ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur. “P” veya “U” notunu alan öğrenci bir sonraki dönem bu dersi tekrar almak zorundadır.

 

              “699 Thesis Jury” ” Dersinin Notlandırılması:

            Jüriye giren öğrencinin “başarılı” görülmesi halinde “S”, “başarısız” görülmesi halinde “U”, jürinin öğrenciye “düzeltme” vermesi halinde de “P” notu ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur.