Yüksek Lisans

Atılım Üniversitesi'nde Y.Lisans eğitimi yüksek seviyede standartlara sahip olarak sürdürülmektedir. Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, mühendisliğin çeşitli dallarında ve matematikte öğrencilerine aşağıda sıralanan nitelikleri kazandırmayı amaçlamaktadır:

  • Y. Lisans çalışmaları sırasında öğrencilere sunulan ileri seviyede derslerle seçmiş oldukları dalda en son teknikleri kullanmalarını teşvik etmek ve sağlamak; ileri seviyede bilgiye ulaşmalarını temin etmek,
  • Y. Lisans çalışması sırasında öğrencilerin yapacakları tez çalışmaları ve hazırlayacakları raporlar ile
    - bağımsız öğrenme ve araştırma,
    - iletişim ve liderlik,
    - takım çalışması yapabilme yeteneklerini geliştirmek,
  • Kariyerlerininin gelişmelerine paralel olarak öğrencilerinin kişisel gelişmelerini sağlamak.

Araştırmaya yönelik bir üniversite olma yolunda son yıllarda önemli adımlar atan Atılım Üniversitesi'nin bu girişimlerine paralel olarak Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Y.Lisans eğitimi veren bölümlerin sayısı 11'e ulaşmıştır.