Yüksek Lisans Programlarının Amacı

 

Değerli Öğrencilerimiz,

 

Günümüzde yüksek lisans eğitiminin bireylerin iş ve sosyal yaşamlarındaki önemli rolü yadsınamaz. Bu bağlamda yüksek lisans eğitimi; üniversite lisans eğitimlerinin sonuna yaklaşmış ve bu nedenle profesyonel kariyerlerini planlama durumunda olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ciddi şekilde üzerinde durmaları ve şimdiden gerekli belgeleri hazırlamaya başlamalarında yarar olan bir konudur. 

 

60-70’li yıllar iyi bir pozisyonda işe girmek için sadece üniversite mezunu olmanın yeterli bulunduğu yıllardı. Buna karşılık 70’li yılların sonu ile 80’li yıllarda İngilizce biliyor olmak; 90’lı yıllarda bilgisayar kullanmayı biliyor olmak iş başvurularında bireyi akranlarına göre avantaj sahibi yapıyordu. Ancak günümüzde iş kaynakları daralmakta, üniversitelerden mezun sayıları artmakta ve dolayısıyla işe başvurularında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Kuruluşlar çeşitli alanlarda iş başvuruları yapan bireylerden geçmişe göre daha fazla yetenekler beklemektedirler. Bu bağlamda Yüksek Lisans Eğitimi almış olan bireyler, akranlarına göre iş yaşamına atılırken tercih edilmekte, diğer bir deyişle rekabete bir adım önde başlamaktadırlar. Özellikle mühendislik alanlarında yüksek lisansın gerek uzmanlaşma ve gerekse farklı disiplinlerden birinde de iş yapabilme yeteneği kazanma açısından önemi çok daha fazladır.

 

Herhangi bir dalda lisans derecesini tamamlamış ve yüksek lisans programına devam etmek isteyen  öğrencilerin önünde iki seçenek bulunmaktadır. Bu mezunlar ya mezun oldukları dalda yüksek lisans programlarına devam ederek o branşın bir alt alanında uzmanlaşma olanağı elde ederler veya lisans eğitimlerine uygun düşecek başka bir alanda yüksek lisans eğitimi alarak hem bakış açılarını genişletir ve hem de o alanda da uygulama yapabilme yeteneğini elde ederler.

 

Yüksek lisans programları günümüzde tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı yapıda gerçekleştirilmektedir. Tezli yüksek lisans programları 7 (kredili) ders ve tez,  tezsiz yüksek lisans programları ise 10 (kredili) ders ve 1 bitirme projesinden oluşur. Tezli yüksek lisans programlarında yeralan tez çalışması kişiye araştırma yapma ve bunu tez olarak bir bütün halinde dökümante etme yeteneği/deneyimi kazandırır.

 

Bu çerçevede Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü altında “http://fbe.atilim.edu.tr/yuksek-lisans-programlari” adresinde görebileceğiniz 13 adet Yüksek lisans programı yürütülmektedir. Bu programlara başvuru için gerekli belgeler ise “http://fbe.atilim.edu.tr/yuksek-lisans-basvurulari” adresinde mevcuttur. Bu belgeler içerisinde:

 

a) İngilizce yeterlilik belgesi değişik tarihlerde yapılan YDS, YOKDIL, TOEFL, CAE, CPE sınavlarından herhangi birinden elde edilebilir veya Atılım Hazırlık Okulu tarafından Eylül ayı içerisinde yapılan sınav ile temin edilebilir.

b) Tezli yüksek Lisans Programları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi ise yılda iki kez YÖK tarafından düzenlenen ALES sınavı ile temin edilebilir. Bu sınavlara başvuru tarihleri genellikle Ekim ayının ilk yarısı ve Mart ayının ilk yarısı olmaktadır. Sınav Kasım ve Mayıs aylarında yapılmaktadır. Gerekli bilgi ÖSYM adresinden öğrenilebilinir (http://www.osym.gov.tr/).

c) Bir nedenle yukarıda (a) ve (b) de belirtilen sonuç belgelerini zamanında temin edememiş olan öğrencilerin Yüksek Lisans Yönetmeliğine göre “özel öğrenci” statüsünde ençok 4 derse kayıt olma ve sınav sonuçlerını elde ettiklerinde aldıkları dersleri yüksek lisans programlarına saydırma olanakları vardır.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans programlarıyla ilgilenen öğrenciler için bazı yararlı bilgiler aşağıda verilmektedir.

  • Yüksek lisans eğitim ücreti; Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim ücreti  16250TL’dir. Bu ücret için burs imkanlarımız bulunmaktadır (http://fbe.atilim.edu.tr/lisansustu-burs-yonergesi). 
  • Yüksek lisans programlarında derse devam lisans programlarına göre daha esnektir. Bu konuda öğrenci dersi veren öğretim üyesinin karşılıklı anlaşması sözkonusudur.
  • Dersler 3’er saatlik blok dersler şeklinde işlenir ve dolayısıyla öğrenciler  çalışırken yüksek lisans yapabilirler.
  • Mezun öğrenciler farklı branşlarda yüksek lisans yapabilirler. Bu durumda ilgili bölümle önceden görüşmek yararlıdır. Örneğin, bazı bölümler (Bilgisayar, Yazılım, Bilişim ve Endüstri Mühendislikleri gibi) yüksek lisans programlarına her bölümden öğrenci kabul edebilirler. Diğer bazı bölümler ise kendi alanlarına yakın alanlarda karşılıklı olarak öğrenci kabul edebilirler (Otomotiv, Makine, Mekatronik, Elektrik-elektronik, İmalat, Enerji ve İnşaat gibi). Bu konuda farklı bir disiplinden gelenlerin 1 yıl bilimsel hazırlık okuması gerekebileceği unutulmamalıdır.
  • Af yasası yüksek lisans programlarında da uygulanmaktadır.