Yüksek Lisans Başvuruları

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Yüksek lisans programına; 4 yıllık bir lisans programından mezun veya mezun olma aşamasında olanlar başvuru yapabilir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR VE ÖNEMLİ TARİHLER NELERDİR ?

GÜZ

28.06- 14.07.2017 (I. Devre) ve 07- 23.08.2017  (II. Devre) Güz 2017 (2017-2018/I) dönemi için lisansüstü başvuru tarihleri

18.07.2017 (I. Devre) ve 29.08. 2017  (II. Devre) Lisansüstü başvurularının Enstitü tarafından EABD Başkanlıklarına iletilmesi için son gün

20.07.2017 (I. Devre) ve 05.09.2017 (II. Devre) 10:30 Yüksek Lisans Programları Mülakatları (EABD Başkanlıkları)

19.07.2017 (I. Devre) ve 06.09.2017 (II. Devre) 10:30 Doktora  Programları Mülakatları (EABD Başkanlıkları)

21.07.2017 (I. Devre) ve 06.09. 2017 (II. Devre) Lisansüstü kabul/red sonuçlarının; EABD Başkanlıklarınca aday öğrencilere bildirilerek, sonuçların Enstitüye iletilmesi için son gün

24.07.2017 (I. Devre) - 07.09.2017 (II. Devre)    Enstitünün; yüksek lisans kabul/red sonuçlarını evrakları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne teslimi için son gün

17.07.2017 (I. Devre) ve 06.09.2017 (II. Devre) 09:30 Lisansüstü Programları için Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (Hazırlık Okulu)

19.07.2017 (I. Devre) ve 11.09.2017 (II. Devre) İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı

25- 28.07.2017 (I. Devre) ve  08.09.2017 (II. Devre) Kesin kayıt için gerekli evrakların Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslimi (Kesin kayıt için gerekli evraklar süresi aşılmaksızın eksiksiz bir şekilde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Ayrıca başvuru sırasında fotokopileri verilen tüm evrakların asılları ya da aslı gibi onaylı kopyaları da teslim edilmelidir).

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Askerlik durum belgesi
 2. İkametgah ilmuhaberi
 3. Nüfus cüzdanı örneği
 4. 4 adet fotoğraf
 5. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair dekont.

11-13.09.2017  (I. Devre ve II. Devre) Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları:

 1. Lisansüstü danışmanlarla görüşme,
 2. http://atacs.atilim.edu.tr/login/Welcome?ReturnUrl=%2f adresinden ders seçiminin yapılması,
 3. Ders kayıt işlemlerinin tamamlanması; seçilen derslerin danışmana onaylatılarak ders kayıt formunun öğrenci ve danışman tarafından imzalanması.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER**

 1. Başvuru formu [Formu Pdf  ve/veya Word  formatında indirebilirsiniz]
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi (Türkiye dışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir)
 3. Not Döküm Belgesi (Transcript) aslı
 4. İngilizce Yeterlik belgesi. Bu belgelere sahip olmayan adaylar Üniversitemiz Temel İngilizce Bölümü tarafından hazırlanan Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik (AİYS) sınavına tabi tutulacaklardır. Bu sınava gireceklerin durumlarını başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.

  Yüksek Lisans için İngilizce Seviye Yeterlik Sınırları Aşağıda Verilmiştir:

  SINAV TÜRÜ Puanlama
  Atılım İngilizce Yeterlik Sınavı AİYS en az 65 (Geçerlilik Süresi: 2 Yıl)
  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS (YÖKDİL) en az 75 (Geçerlilik Süresi: 5 Yıl)
 5. Test of English as a Foreign Language TOEFL (IBT) en az 79 (Geçerlilik Süresi: 2 Yıl) (computer-based tests)
 6. IELTS her bölümden en az 5,5 genel ortalama 6,5
 7. CAE en az B (Geçerlilik Süresi:2 Yıl)
  CPE en az B (Geçerlilik Süresi : 2 Yıl) 
 8. PTE Akademik 65 (Geçerlilik Süresi : 2 Yıl) 
 9. Tezli yüksek Lisans Programları için ALES (veya eşdeğer sınav) sonuç belgesi [Sayısal puan türünde 55 standart puanından az olmamak koşulu ile belge geçerlilik süresi içerisinde olmalıdır (Geçerlilik Süresi: 3 Yıl)].
  ALES: ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. Gerekli bilgi ÖSYM adresinden öğrenilebilinir. www.osym.gov.tr , tel: 444 67 96 (Çağrı Merkezi)
 10. Başvuru ücreti dekontu (Başvuru Ücreti 100 TL’dir.)

  Başvuru ücreti yatırılabilecek banka şubesi ve hesap numarası aşağıda verilmektedir;

   

  TL Hesabı-

  DolarHesabı

  Banka

  DenizbankBaşkentKurumsal Şubesi-3010

  HesapNumarası

  280 3832-368

  280 3832-369

  IBAN

  TR420013400000280383200080

  TR150013400000280383200081

* * Başvurularda belgelerin tamamı teslim edilmelidir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU EVRAKLARININ TESLİM ADRESİ

T.C. Atılım Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik Fakültesi C Binası 3. Kat No: 311

Kızılcaşar Köyü, İncek

06836 Ankara /Türkiye

Telefon: 0 312 586 87 00/0 312 586 87 01

Faks: 0 312 586 80 91

e-posta: fbe@atilim.edu.tr

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU SONUÇLARININ ÖĞRENİLMESİ

Başvuru sonuçları (kabul/red) belirtilen süre içerisinde EABD Başkanlıkları tarafından açıklanacaktır.